Aquarius Chakra Transformatie

Wat is de kracht van de aquarius chakra transformatie?

Bij een transformatie wordt de aura van de mens (of dier) aangepast aan de nu aanwezige Aquariusenergie.

Je zou kunnen zeggen dat ons energiesysteem wordt geüpdatet naar de nieuwe tijd.

Alle mensen geboren voor 2000 zijn geboren in het Vissentijdperk en hun aura is daarmee ook van het Vissentijdperk. Door de transformatie komt de getransformeerde mens los van het Vissentijdperk en kunnen trauma’s van (met name) vorige levens vanzelf uitstromen.

Dit uitstromen houdt tegelijkertijd in dat blokkades vanuit het onderbewustzijn naar het bewustzijn komen. Getransformeerde mensen merken dit doordat ze nieuwe inzichten krijgen in bepaalde onderwerpen. De betreffende blokkades komen als het ware bovendrijven in het bewustzijn. Een goed waarnemer merkt dit bij zichzelf. Het komt ook voor dat het lichaam deze bovenkomende blokkades vertaalt in fysieke- of mentale ongemakken.

Bij onverwachte klachten die langer dan een paar dagen aanhouden kan je denken aan een blokkade die aan het licht wil komen.

Dan is het tijd voor een hypno regressie.